دسته بندی محصولات گرافیکی

طراحی گرافیکی، برای حل مسائل و برقراری ارتباط بین ایده ها، از طریق فنِ چاپ ، تصویرپردازی ، رنگ و ترکیب، از ترکیبات بصری استفاده می کند. هیچ روش واحدی برای انجام این کار وجود ندارد و به این دلیل است که انواع مختلفی از طراحی گرافیکی وجود داشته که هر کدام دارای حوزه یادامه مطلب